Sposobności kompresora olejowego realnie można nakreślić na zrąbie jego wieści technicznych. Czołowym wyróżnikiem bywa ciśnienie działalności.