Laubzega jako jeden z pierwszych sposobów krojenia sklejek

Za kluczowe urządzenie do rozcinania tafli z drewna akceptuje się laubzegę. Aczkolwiek laubzegę nie wyłącznie można wykorzystywać do obcinania sklejek drewnianopochodnych, ale też z sprężystego aluminium i tworzywa. Z pomocą wyrzynarki prawdopodobnie można wykroić proste prążki przecięcia, a także pasy przepołowienia o nierównomiernym zarysie na potwierdzenie w postaci łuków czy również łamańców. Z pomocą wspomnianego narzędzia można wykroić też owalne, czworokątne jak też nieregularne otwory.

Z gwarancją przypuszczalnie można powiedzieć, że wyrzynarka jest wyjątkowym narzędziem nie wyłącznie do cięcia płyt, aczkolwiek szczególnie jest nieodzownym narzędziem w każdorazowym zakładzie hobbysty. Jest kilka zasad w trakcie cięcia tafli za pomocą laubzegi. Główna reguła dotyczy odpowiedniego umieszczenia laubzegi. W powiązaniu z owym, w czasie cięcia podłużna płoza wyrzynarki winna być przyciśnięta do obcinanej płyty. Znaczące jest, aby w czasie cięcia tafli, laubzega nie doścignęła w którekolwiek szarpania, ponieważ może to przyczynić się i spowodować odłamanie klinga. Jeżeli będziemy chcieli obcinać płyty dość twarde, wówczas powinno się ustawić na laubzedze jak najniższy tor, tylko z niemocną prędkością odsuwu ostrza przypuszczalnie można wyciąć wymarzony strukturę.

Z kolei im nasz materiał jest elastyczniejszy, tym tok musi być mocniejszy. Kierując laubzegę, nie winno się popędzać lepiej sprężać się stopniowo kroić taflę w jednakowej miarowości. Przy fachowym cięciu płyt z drewna poleca się stosować cyrkiel.