Kształcenie informatyczne

Zdawać by się mogło, że informatyka to stosunkowo nowiutki dylemat w szkole, lecz nic bardziej mylnego, albowiem prymarne lekcje ukazywały się regularnie w dwóch technikach we Wrocławiu już w latach 60 XX wieku, wtedy lekcje odbywały się na Uniwersytecie Wrocławskim. Natomiast w ogólny obszar rąk kompy poczęły trafiać w latach 80 XX wieku, wtedy PC-ty stały się powszechne i ogólnodostępne, zwano je wtenczas jednostkowymi kompami (PC). W roku 1985 okazał się pierwszy ogólnodostępny scenariusz nauczania informatyki w ogólnikach, sporządzony przez Polskie Towarzystwo Informatyczne jak również przyzwolony przez Ministerstwo Oświaty i Wychowania.

Prymarne zajęcia w murach szkoły były dedykowane czołowo planowaniu kompów, przez aspekt, iż nie było programu praktycznego a także kształcącego jak również nie bywała jeszcze wtedy sieć komputerowa.

Gdy z czasem ukazało się już oprogramowanie faktycznie bardziej aplikacyjne, wówczas wzrastało zaciekawienie programami. Tymczasem w szkole kładziono już większy akcent na czynności poszukiwania oraz spożytkowania notatek i tak też się robi po teraz.